Yo Voto!

Yo Voto!

Mixed media collage

18.5" X 38"

8-2017-2
textile